VERBOUWING, RESTAURATIE EN RENOVATIE

Op een gegeven moment komt er een tijd dat u eens wat anders wilt met uw woning, of wellicht heeft u na aanschaf van uw nieuwe woning behoefte om een aantal dingen toch anders te doen of in oude glorie te herstellen.

Op dat moment kunnen wij u van dienst zijn door een offerte te maken voor een eventuele verbouwing of restauratie / renovatie van uw woning of delen van uw woning.

Allereerst zal er dan nagedacht moeten worden over hetgeen u anders wilt. Daarnaast moet er bekeken worden of het mogelijk is, er zijn immers altijd eisen gesteld aan de woning. Na een uitvoerig gesprek, waarin de wensen bekend worden gemaakt, zal er ter plekke bekeken worden wat er gedaan moet worden. Deze wensen, samen met de ingemeten gegevens worden dan vertaald in een begroting waarin punt voor punt wordt aangegeven welke bewerkingen er nodig zijn en wat deze kosten. De begroting zal samen met de offerte met u worden doorgenomen om de losse puntjes op de i te zetten. Op deze wijze kunnen er ook geen misverstanden ontstaan over de omvang van het werk. Uiteraard is deze offerte vrijblijvend en kunt u zolang als u wilt de tijd nemen om een beslissing te maken.

Bij een akkoord op de begroting en offerte zal er contact met u worden opgenomen om het verdere verloop van het project te bespreken. Denk hierbij dan aan uitvoeringdatum, sleuteloverdracht, levertijd van bestellingen, planningen e.d. Gedurende het project zult u op de hoogte worden gehouden van het verloop van het project d.m.v. regelmatig een klein verslag van de werkzaamheden of een vergadering tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij zullen ook de eventuele meer- en minderwerken besproken worden.

ONDERHOUD

Ieder object heeft onderhoud nodig. Echter beschikt niet iedereen over de nodige technische kennis of heeft u gewoon geen tijd. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Wij verzorgen het volledige onderhoud van uw woning, van het schilderwerk tot het vervangen van de kitnaden in uw badkamer.

Na een inleidend gesprek met u, bepalen we de wensen en de noodzaak van het onderhoud. Dit wordt aan u geoffreerd en na akkoord maken we afspraken wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

MJOP’s

Iedere VvE is tegenwoordig verplicht een Meer Jaren Onderhouds Plan te maken. Hierin wordt omschreven welk onderhoud er de komende jaren uitgevoerd dient te worden en tegen welke kosten. Een uitgebreide versie geeft zelfs aan welke reguliere kosten er verwacht kunnen worden zoals de energie kosten of verzekeringskosten. Wij kunnen dit plan voor u als VvE maken en indien gewenst zelfs beheren. Bij het opstellen van het plan zal er regelmatig overleg zijn om alle aspecten van het object te definiëren. Bij beheer van het plan zorgen wij uiteraard voor de verschillende offerte’s met een limiet van 3 stuks per discipline. Na advies onzerzijds en akkoord uwerzijds wordt desbetreffende opdrachtnemer benaderd en worden er afspraken gemaakt betreffende de uitvoering. Begeleiding hiervan zal verzorgt worden door ons, evenals het aanspreekpunt voor opdrachtgever en opdrachtenemer.

BOUWKUNDIG ADVIES

Stel, u bent een handige klusser met twee rechterhanden. Maar u heeft toch nog wel enige twijfel of die muur nu wel of niet weg kan.?? Ook daarbij kunnen wij u van dienst zijn. Het adviseren behoort ook tot onze werkzaamheden. Wij hebben diverse contacten bij constructie bureau’ s die in overleg met u de exacte berekeningen en tekeningen kunnen leveren voor bijvoorbeeld het verwijderen van een dragende wand. Of misschien wel het wijzigen van de gevel. Wij kunnen u tevens helpen met het onderzoeken of het object wel voldoet aan het bouwbesluit na een gewenste wijziging. Wij kunnen u zelfs helpen met een keuze van het materiaalgebruik. Voor bijna iedere toepassing zijn er verschillende materialen te verkrijgen en u wilt natuurlijk wel de juiste hebben om de kwaliteit van uw woning te waarborgen.

BOUWKUNDIGE KEURINGEN

U wilt een woning gaan kopen of u heeft al een woning gekocht. Gefeliciteerd.!! Maar u wilt natuurlijk wel weten wat de werkelijke staat van de woning is. Wij verzorgen een bouwkundige keuring voor u zodat u weet in welke conditie de woning is. Het rapport zal ieder aspect van de woning omschrijven en daar waar nodig vind u de nodige opmerkingen en of tekortkomingen. Uiteraard zal aangegeven worden waarmee u kostentechnisch te maken kunt krijgen op korte termijn. Dit rapport is tevens geschikt voor de aanvraag van een eventuele hypotheek.

PLANONTWIKKELING

U heeft een ruimte of woning en u weet niet goed hoe u deze kunt indelen. Wij kunnen deze indeling voor u verzorgen. Nu bestudering van de ruimte en uw wensen geven wij in een tekening aan wat de mogelijkheden zijn. Alle wanden en openingen zijn daarin meegenomen, evenals de wettelijke voorzieningen zoals toilet, pantry of keuken e.d. Wellicht heeft u nog wat speciale wensen als een donkere kamer bijvoorbeeld. Deze passen wij moeiteloos in.

BOUWBEGELEIDING

Na lang wikken en wegen heeft u besloten toch uw woning te laten (ver)bouwen. De deal is al gemaakt met een aannemer, maar u wilt toch een stukje controle. Gaat alles wel goed?, loopt het volgens planning? Meneer de Aannemer heeft de mogelijkheid dit alles te begeleiden in uw naam. Wij verzorgen dan de vergaderingen en stellen een verslag op, houden u op de hoogte van de status van de planning, controleren de aangeboden aanbiedingen van het meer- of minderwerk etc. etc. Kortom, wij ontlasten u van deze werkzaamheden en stellen onze technische kennis ter beschikking om uw (ver)bouw geheel gladjes te laten verlopen met het resultaat wat u wenst.

Facebooktwitterlinkedinmail

A L L E S  O N D E R  1  D A K

Meneer de Aannemer

T: 06-15379416

E: info@meneerdeaannemer.nl

Volg ons!
Link to my Facebook Page
Link to my Linkedin Page
Link to my Twitter Page